Berätta vad du säljer så att alla kan förstå med video – Del 1

Video är hett och i den digitala världen vi alla och era kunder rör sig är rörligt en viktig del för att nå fram. Det gäller alla möten där företag/människa/produkt/tjänst möts. Som vid marknadsföring, sociala medier, försäljning eller rekrytering av medarbetare. Rörligt i kommunikationspaketet När vi arbetar med rörligt och video tänker vi inte “vi […]

Read More