Seger&Seger: Marknadsföring och copy

Optiker Seger&Seger är specialister på glasögon och linser. The Tribe Lounge hjälpte till att ta fram en strategi kring marknadsföring samt piggare texter på hemsidan.

Vi har tagit fram en övergripande strategi och arbetar vidare med specifika områden utifrån planen, däribland närvaron på Facebook berättar Marcus Seger, ägare av Seger&Seger. Samarbetet med The Tribe Lounge fungerar bra, Pia och Anna har god förståelse för och tar hänsyn till de utmaningar som finns i branschen samt att de alltid har med ett tänk kring säsong och trender.

Läs mer om vår kund på webben Seger&Seger eller följ dem på Facebook.

Aktiviteter:

  • Strategi
  • Publicering
  • Copy
  • Bildhantering
  • Marknadsmaterial
  • Webb
  • Facebook

Vill du veta mer kontakta info@tribelounge.se