REMEO Stockholm: Facebook

The Tribe Lounge hjälpte till att starta upp och driva REMEO-klinikens kommunikation på Facebook med syftet employer branding.
REMEO Stockholm bedriver avancerad andningsvård för patienter som är för friska för intensivvårdsavdelningen men för sjuka för att åka hem, och fyller ett behov i vårdkedjan med en specialiserad, hög kompetens.

När The Tribe Lounge genomförde Facebook-projektet för REMEO Stockholm var kliniken en del av The Linde Group   . Senare har kliniken sålts till nya ägare. REMEO tog hjälp av The Tribe Lounge för att nå ut bättre i sociala medier med sin rekrytering av framför allt sjuksköterskor med rätt kompetens. Facebook valdes som kanal och The Tribe Lounge drev arbetet med kommunikationen på nya Facebooksidan. Idé, rådgivning, strategi, genomförande och utbildning ingick i uppdraget.

Aktiviteter för Facebook:

  • Uppsättning av sida samt borttagande av gammal sida.
  • Strategi, kommunikationsplan och policy.
  • Redaktionell kalender.
  • Bevakning.
  • Innehåll och publicering.
  • Annonsering i Facebook.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra Facebookprojekt:

Facebook och Instagram We Love Welding

Foto: Linda Romppala.