CERTEGO Group: Presentationer PowerPoint

CERTEGO Grop finns i hela Norden. The Tribe Lounge tog fram presentationer i PowerPoint om företaget, varumärket och affärsmodellen för enhetliga budskap.

En företagspresentation och en presentation för CERTEGOs varumärke och affärsmodell kompletterar varandra och utgör en del av ett kit för kommunikation om företaget både internt och externt. The Tribe Lounge levererade texter, valde ut bilder och satte ihop budskapen samt skapade presentationerna i med tillhörande grafik och animeringar. Presentationerna innehåller vision, varumärkeslöfte såväl som ekonomisk utveckling och fördelning mellan olika affärsområden.

  • Idé för innehåll och struktur.
  • Budskap.
  • Copywriting.
  • Bildval.
  • PowerPoint-produktion.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra projekt för CERTEGO: