Infrea: PowerPoint mall och Bolagspresentation

The Tribe Lounge fick uppdraget att ta fram PowerPoint mallar och Bolagspresentation för Infrea.

Vi valde att jobba med flertalet bilder tillsammans med skrivna budskap för att skapa värde och berätta om Infrea. Bolagspresentationen har tagits fram i nära samarbete med Tony Andersson, VD Infrea. Den bygger på mallen och togs även fram i en tryckt inbunden upplaga som kan lämnas över till intressenter vid möten och sammanträden.

– Det skapar mervärde att kunna lämna kvar något fysiskt inte bara intrycket från ett första möte med intressenter säger Tony Andersson VD, Infrea.

Aktiviteter templates:

  • Idé.
  • Rådgivning.
  • Budskap.
  • Design.
  • Copy.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra projekt intressanta case: