Infrea: Hållbarhetsrapport 2019

Säg hej till börsnoterade Infreas första Hållbarhetsrapport. Med utgångspunkt i det gedigna interna processarbetet och affärsplanen producerade vi innehåll och utvecklade varumärket till att omfatta ett varmt anslag i designen för hållbarhetskommunikationen.

Hållbarhet ska komma inifrån

Infrea Hållbarhetsrapport 2019 är koncernens första och presenterar Infreas ambitioner och förhållningssätt till hållbarhet. Långsiktiga strategier ska ge verksamheterna möjlighet att lyckas, satt i ett större sammanhang av FNs globala hållbarhetsmål. Rapporten bidrar även till att visuellt vidga bolagets varumärke med hållbarhetsdelen – som ingår i kommunikationen med investerare och den finansiella rapporteringen.

Jag kan utveckla er IR-kommunikation!Anna Pojen, konsult i kommunikation på The Tribe Lounge.

Hör av dig till mig, Anna om du är nyfiken på att utveckla er Hållbarhetsrapportering eller kanske all er IR-kommunikation! 070-658 55 53 eller skicka gärna ett mail till mig – klicka bara på knappen när nedanför!

Årsredovisningar, Hållbarhetsrapporter och Delårsrapporter ingår i våra tjänster inom IR, investor relations. Ibland kallar vi de delarna Corporate Reporting även i Sverige. Vi gör även snygga IR-presentationer och skriver pressmeddelanden – och mer!

Maila Anna!

Aktiviteter Infrea Hållbarhetsrapport 2019:

  • Projektledning.
  • Idé och produktion.
  • Copy och budskapsformulering.
  • Design.
  • Bildval.

Under 2019 inkluderades ingen redovisning på hållbarhetsområdet, vilket kan komma i framtida rapporter. Infreas Hållsbarhetsrapport 2019 finns som egen digital version men är även inkluderad i deras Årsredovisning 2019.

Andra projekt för Infrea: