Infrea: Dokumentmallar 

The Tribe Lounge har under hösten utformat flertalet dokumentmallar till Infrea. Vi har arbetat med såväl design som copy.

Vi har haft en tät dialog med Tony Andersson, VD Infrea och bollat idéer för att hitta rätt budskapsformuleringar och design på mallarna. Mallar för pressmeddelande, policys, interna dokument samt kvartalsrapporter och bokslutskommuniké är nu färdigställda. Det är många bitar som ska falla på plats och mallarna ska vara enkla och smidiga för användaren att arbeta i.

Aktiviteter mallar:

  • Idé.
  • Rådgivning.
  • Budskap.
  • Design.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se