Infrea: Årsredovisning 2019

Så här tog vi det börsnoterade bolagets Infreas varumärke, verksamhet och finansiell rapportering ut till investerare i ett snyggt paket.

Investerarkommunikation i snyggt paket

Infrea Årsredovisning 2019 är en viktig del i börsbolagets finansiella rapportering – men också en av de kanske mest bärande kommunikationsdelarna om vad bolaget står för och hur det arbetar. The Tribe Lounge har för andra året i följd fått äran att producera årsredovisningen för Infrea. Rapporten är även en utveckling av bolagets varumärkesresa i att skapa helhet inom den viktiga finansiella kommunikationen inom investerarrelationer.

Kika i Infrea Årsredovisning 2019!

Jag kan utveckla er IR-kommunikation!

Anna Pojen, konsult i kommunikation på The Tribe Lounge.Hör av dig till mig, Anna om du är nyfiken på att utveckla er IR-kommunikation! 070-658 55 53.

Årsredovisningar, Hållbarhetsrapporter och Delårsrapporter ingår i våra tjänster inom IR, investor relations. Ibland kallas de delarna Corporate Reporting även i Sverige. Vi gör även snygga IR-presentationer och skriver pressmeddelanden – och mer!

Maila mig!

Aktiviteter Infrea Årsredovisning 2019:

  • Projektledning.
  • Idé och koncept.
  • Design och grafisk formgivning.
  • Copy och budskapsformulering.
  • Intervjuer.
  • Bildval.
  • Tabeller (bakvagn).
  • Produktion och tryck.

Andra projekt för Infrea: