Hydrea.no: Webbprojektledning

Norska Hydrea AS behövde uppgradera från en mycket gammal  hårdkodad hemsida. The Tribe Lounge fick uppdraget att hjälpa till och leda projektet.
Sedan projektet genomfördes har Hydrea bytt ägare och därmed även en ny hemsida igen. Caset är ändå relevant varför vi ändå berättar om det här.

Hydrea levererar lösningar inom områdessäkring/perimetersäkring, som till exempel olika typer av portar, grindar, stängsel och personspärrar.

− Vi hade från början tänkt göra mycket av arbetet själva vid flytten av hemsidan, men den dagliga verksamheten gjorde att vi inte hann med. Därför utvidgade vi uppdraget från projektledning till att även ta hjälp med innehållet. Trots våra olika språk fungerade samarbetet mycket bra, säger Bård I. Skjæveland, dåvarande IT chef på Hydrea AS.

I uppdraget ingick projektledning, analys och ny struktur samt kartläggning av innehållsbehov. The Tribe Lounge skötte även textproduktion genom omarbetning av befintligt material samt sökmotorsoptimering och sedan publicering av text och bild. Även sociala medier sågs över så att bolaget fick kontroll på sin närvaro på Facebook och LinkedIn. Idé, rådgivning, strategi och genomförande ingick.

Aktiviteter hemsida Hydrea.no:

  • Webbprojektledning.
  • Innehåll.
  • Sökmotorsoptimering.
  • Facebook och LinkedIn under kontroll.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Exempel på andra hemsideprojekt: