CERTEGO Group: Företagsbroschyr

CERTEGO behövde en presentation om företaget till mässor och säljbesök, med gemensamma budskap över alla marknader. The Tribe Lounge tog fram en företagsbroschyr på fem språk.

Borchyren är en del i den portfölj av kommunikationsprodukter om företaget och varumärket som kan användas vid marknadskommunikation och vid personliga möten med kunder. Den finns både i tryckt form på svenska, danske, norska och engelska samt i digitalt blädderformat på hemsidorna, där den även kan laddas ner som PDF. Den första versionen kom 2016 och en ny uppdaterad version lanserades i början av 2019.

CERTEGO Group: Företagsbroschyr

Aktiviteter Företagsbroschyr:

  • Projektledning.
  • Copywrite på engelska och svenska.
  • Budskap.
  • Bildval.
  • Upphandling formgivning.
  • Mallar och guidelines för framtida broschyrer.
  • Revideringar i Indesign för ny version.
  • Översättning.
  • Språkgranskning.
  • Distribution.

Samarbetspartners:

Foto: Pia Green.
Konceptmall: Säflund Designers.
Översättning: Textforum.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra projekt för CERTEGO: