CERTEGO Group: Presentation Powerpoint

CERTEGO Group tog hjälp av The Tribe Lounge för att ta fram ett koncept för en större intern konferens. Deltagarna bestod av CERTEGO’s ledning och chefer från Sverige, Danmark och Norge.

The Tribe Lounge fick i uppdrag under augusti 2019 att ta fram ett koncept bestående av logotype, slogan, design och sammansättning av denna i den PowerPoint-presentation som CERTEGO Group behövde till en större intern konferens. Visuellt skulle konceptet stödja och bygga en gemensam plattform för att samlas kring kommunikation och affärsstrategi. The Tribe Lounge ansvarade för att skapa designen samt infoga en mängd från olika håll levererade underlag och presentationer till en komplett presentation i en enhetlig design med ett hållbart koncept. Utöver det tog The Tribe Lounge fram ett tryckt material i samma koncept och design för användning konferensen. Allt material var på engelska.

Jag ordnar ditt presentationsmaterial!

Du kan höra av dig till mig, Albin, om du vill kunna presentera med stil! Jag designar din presentation så att du når ut med ditt budskap på ett unikt vis.

Tillsammans med mina kollegor Anna & Pia fixar allt från design till copy. Så oavsett vad du behöver hjälp med så kan vi hjälpa dig med det. Slå mig en signal på 076-166 62 58 eller maila – klicka på knappen.

Maila mig!

Aktiviteter Presentation Powerpoint:

  • Idé för koncept och struktur.
  • Design och mallsidor.
  • Språkgranskning.
  • Tryckmaterial.
  • Bildval och redigering.
  • PowerPoint-produktion.

Andra projekt för CERTEGO: