CERTEGO Group: Intern varumärkesutveckling

Att hålla samman internkommunikationen grafiskt är smart! The Tribe Lounge hjälpte CERTEGO Group när de lanserade ny,  intern kommunikationsplattform.

För att koppla ihop både medarbetare och affärsverksamheten på skandinavisk nivå – CERTEGO Group levererar smarta säkerhetslösningar i hela Norden – tog man till ett nytt grepp både grafiskt och strukturellt.

Stärkt varumärke internt bygger gemenskap

Vi är väldigt glada över att får vara med i det arbete som CERTEGO gör för att stärka och utveckla den interna kommunikation och dess varumärke. Strukturellt valde CERTEGO att starta upp Teams-appen i Microsoft Office 365 som sin interna plattform för nyheter, nätverkande och sociala relationer. SharePoint-appen för gemensamma dokument och OneDrive för de egna.

The Tribe Lounge fick hjälpa till med det kommunikativa konceptet och lanseringsmaterialet för att lansera så att alla att förstod nyttan av det nya och veta hur man gör och vart allt finns. Självklart i ett CERTEGO-paketerat format och hållbart över tid så att det fungerade lika bra vid lanseringen som för nya medarbetare som kommer in senare.

Lanseringsmaterial och säljande presentationer

Posters som beskrev en dag med Teams i olika personers arbete sattes upp i fikarum och på toaletter – teknikern, filialchefen och säljaren. Information om vad Team var och vart du kunde hitta mer information. Allt material byggde på det grafiska manér och interna kommunikationskoncept som The Tribe Lounge fick ta fram inför en stor intern skandinavisk konferens. Nya former som går hand i hand med CERTEGOs varumärke, både gällande färg, form och typsnitt. I konceptet har vi levererat tryckfärdiga posters, interna digitala guider, PowerPoint-mallar, mallar för policydokument samt språkgranskning och översättning.

Jag hjälper dig göra internkommunikationen effektiv!

Nya digitala appar eller effektiv projektkommunikation. Värdefullt innehåll eller skapande av processer och coachning av era ledare. Oavsett om det gäller effektivt innehåll, komplicerade förändringsprocesser eller agila intranätsprojekt kan jag hjälpa dig!

Ta kontakt med mig Albin! Jag berättar gärna mer om det här projektet eller tar en förutsättningslös digital träff och lyssnar in dina behov. Ring mig på 076-166 62 58 eller maila mig – bara att klicka på knappen här nedanför!

Maila mig!

Aktiviteter Intern varumärkesutveckling:

  • Koncept och struktur.
  • Grafisk formgivning, material både för tryck och digital publicering.
  • Mallar, Microsoft Word och Powerpoint.
  • Översättning, tillsammans med Textforum då delar av materialet är anpassat för svenska, norska respektive danska organisationerna.

Andra projekt för CERTEGO: