CERTEGO Group: Fotografering

Egna bilder som speglar företagets erbjudande, vision och värderingar var målet. The Tribe Lounge projektledde fotograferingar som gav extensivt innehåll till bildbanken.

Fotograf Pia Green tog bilder vid två olika tillfällen utifrån instruktioner från oss på The Tribe Lounge som också närvarade vid fotograferingen samt valde ut bilder efteråt samt instruerade vilka som behövde redigeras av olika skäl. På endast två tillfällen byggdes en extensiv portfolio av egna bilder upp som kan användas med fulla rättigheter på alla marknader i alla kanaler.

Aktiviteter Fotograferingar:

  • Idé och bildbrief.
  • Val av fotograf samt upphandling.
  • Planering och bokning av platser.
  • Brief till fotograf.
  • Projektledning.
  • Val av bilder.
  • Distribution.

Fotograf var Pia Green.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra projekt för CERTEGO: