Börsnoterat B2B-bolag: Instagram

Det börsnoterade B2B-bolaget tog hjälp av The Tribe Lounge för att hantera globala sociala medie-kanalen på Instagram. 

Det börsnoterade B2B-bolaget på koncernnivå sköttes av The Tribe Lounge vad gäller innehåll, underhåll, planering av poster samt bevakning. Projektet innebar att skapa ett engagerande och visuellt attraktivt flöde i sociala medier för det börsnoterade B2B-bolag, med särskilt fokus på Instagram. Den organiska tillväxten på Instagram fick också goda resultat och sociala medie-plattformen ökade både i engagemang och följare under perioden.

Resultat 1 januari 2019- 1 oktober 2019:

Följare: 45.5% ökning jämfört med liknande period föregående år.
Intryck: 92.2% ökning jämfört med liknande period föregående år.
Engagemang: 65.7% ökning jämfört med liknande period föregående år.

Aktiviteter Instagram:

  • Budskap.
  • Val av bilder.
  • Innehåll.
  • Publicering.
  • Bevakning av sociala medier.
  • Statistik och uppföljning.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se

Andra projekt för Börsnoterat B2B-bolag: