Börsnoterat B2B-bolag: Google My Business

Ett börsnoterat B2B-bolag tog hjälp av The Tribe Lounge när de ville ta kontroll över och öka sin globala närvaro på Google genom verktyget Google My Business.

Ett börsnoterat B2B-bolag behövde hjälp med strategi samt uppsättning av global närvaro i Google My Business.  Utöver struktur skapades Google-optimerade texter för verksamhets- och produktbeskrivningar samt verksamhets- och produktkategoriseringar på global nivå. Totalt berörde arbetet 29 lokala marknader/platser runt om i världen.

Aktiviteter Google My Business:

  • Rådgivning.
  • Strategi.
  • Riskanalys.
  • Inventering av verklighet och befintliga platser i Google My Business, uppdatera interna listor över kanaler.
  • Uppsättning av nytt Google-konto samt flytt av befintliga platser samt skapa nya platser.
  • Producera och Google-optimera texter för alla delar till platser, exempelvis produkter, företagsinformation.
  • Bildval samt bildredigering.
  • Publicering.
  • Kontakter med Google support.
  • Uppföljning och rapportering.

Allt skapat och dokumenterande material samt uppsättningar är gjorda på engelska.

Andra projekt för Börsnoterat B2B-bolag: