AGA Gas: Facebook

AGA Gas Sverige behöver hjälp med sin närvaro på Facebook inom ett av sina affärsområden. The Tribe Lounge kommer hjälpa till med helheten från strategi till arbete i kanalen.
Projektet startade hösten 2017 och The Tribe Lounge togs in för att bidra med specialistkompetens inom sociala medier och kommunikation generellt samt Facebook specifikt. Målet är att ta fram strategi, starta kanalen och avlasta den interna organisationen.

Aktiviteter Facebook:

  • Rådgivning.
  • Strategi.
  • Kommunikationsplan.
  • Starta och lansera kanal(er).
  • Budskap.
  • Innehåll.
  • Bevakning.
  • Annonsering på Facebook.

Vill du veta mer? Hör av dig: info@tribelounge.se