Vägen tillbaka efter krisen – en förändringsresa

Det vilar just nu ett stort ansvar på dig som ledare eller ledningsgrupp. Samtidigt som du ska hantera den pågående kris som Corona är på ett personligt plan, finns också ett ansvar för medarbetare och verksamhet – nu och i framtiden.

Branscher påverkas i olika hög grad och omställningen i denna kris är större för vissa och mindre för andra. För många företag har det medfört mindre efterfrågan på varor eller tjänster, men vi ser också att efterfrågan på vissa varor och tjänster istället ökat. Och både negativa såväl som positiva förändringar ska kommuniceras.

När krisen är över och samhället och företagen ska tillbaka till ”normalläge” är kommunikation en fortsatt viktig del – nu ska vi kommunicera förändring. Dessutom ska vi dra lärdomar av det som skett och stå bättre rustade för framtiden.

Dina medarbetare som idag kanske arbetar hemifrån, är permitterade eller har drabbats av krisen på ett personligt plan ska hitta tillbaka till en vardag på arbetsplatsen igen. Därför bör du som ledare tänka på vägen tillbaka och ha rätt verktyg till hands för att coacha dina medarbetare – få dem att vara lugna, motiverade och engagerade.

Vill du hjälp med er interna förändringskommunikation och förändringsarbetet?Anna Pojen, konsult i kommunikation på The Tribe Lounge.

Behöver din verksamhet få bättre fart på internkommunikationen? Kanske saknar ni tiden, bemanningen eller materialet? Jag och mitt team är med er där ni behöver oss. Oavsett om det är idéer eller själva utförandet, storyn som ska formuleras eller annat – vi avlastar och stöttar från start till utvärdering.

Ska vi ta ett förutsättningslöst möte, så ser vi hur vi kan hjälpa din verksamhet att bli till det bättre?

Maila mig om internkommunikation!

Kommunikation vid förändring

Det finns ett beteendemönster hos oss alla att förhålla sig till vid förändring. Däremot visar de sig olika mycket hos olika personer, och alla människor går igenom förändringens olika faser i olika takt. För många är det inte förändringen i sig som är skrämmande, utan osäkerheten som finns med på vägen.

De fyra faserna vid förändring:

 • Chock (förnekelse, rädd, ledsen)
  – Kommunicera genom att informera, upprepa och lyssna
 • Reaktion (kaos,ilska)
  – Fortsätt stötta, fråga och visa empati
 • Bearbetning (acceptans, utforska)
  – Nu kan du börja coacha och peppa
 • Förnyelse (möjligheter)
  – Våga delegera och engagera.

Med rätt verktyg och god kommunikation kan du som ledare hjälpa dina medarbetare att på ett effektivt sätt ta sig igenom förändringen. Av den anledningen är det viktigt att lyssna och möta medarbetaren där hen befinner sig, för i så fall har du kommit en bra bit på vägen. Att exempelvis hålla en workshop kring att ta fram nya arbetssätt med en grupp medarbetare som befinner sig i första fasen som är Chock, är ingen god idé – då får du istället lugnt informera om läget och upprepa tills personerna har tagit sig en bit närmare nästa fas.

Ta hand om dig!

Andra bloggposter om kris- eller förändringskommunikation: