Tar projektet i hamn – Vad gör en kommunikatör Del 2

Att genomföra projekt – Där krävs det både driv, tid och kunskap. En kommunikatör kan vara just den resurs som behövs när ett projekt ska ros iland. Både i stort och smått, inom kommunikationsområdet eller när en förändring ska genomföras. Nyttja kommunikatörens expertis och ge projektet de resurser som krävs för att nå målet.  

Vi kommunikatörer arbetar med att identifiera kärnan i det som ska förmedlas, nå ut med det på bästa sätt till den utvalda målgruppen. Kommunikatören maximerar därför på många sätt projektets potential och håller fokus på relevanta saker för just det projektet.

Kommunikatören hjälper er verksamhet att ta er från start till mål i ett projekt.

Problem du kan undvika genom att anlita en kommunikatör:

  • Kunskapsbrist

En kommunikatör har ett fokusområde – kommunikation. Detta är en av de viktigaste sakerna i livet, att göra sig förstådd, något som är grundläggande. Detta gäller även för er verksamhet. Om kunskapen om kommunikation är bristfällig hos en projektledare innebär det att risken ökar för att projektet drar ut på tiden eller inte uppnår önskat resultat. Kommunikatören har kunskapen och kan välja rätt budskap, kommunikationskanaler och kommunikationsstrategier.

I grunden för alla lyckade projekt ligger även ett gediget analysarbete. Det här tar tid och kräver kunskap, och finns inte det i projektteamet, kanske det till och med hoppas över. Att göra en korrekt analys på aktuellt läge, vad som finns att tillgå och vad som kommer krävas för att genomföra projektet med framgång är delar som kommunikatören kan hjälpa till med.

  • Avsaknad av engagemang

En kommunikatör (särskilt vi i The Tribe Lounge 😉) brinner för att formulera budskap och kommunicera dem – verbalt eller visuellt. Engagemang blir därför något som ligger i vår natur. Vi vill verkligen stötta affären och bidra till att utveckla er verksamhet, göra er bättre och hjälpa er att nå ut mer kraft och utnyttja er fulla potential.

Att använda sig av en kommunikatör i projekten innebär att vi blir som en extern resurs. Det innebär ofta att vi kan ta ett utifrån-perspektiv. Kanske bidra med en mer objektiv och ny synvinkel på problem. Det rör runt i dynamiken och kan skapa ett ökat engagemang och entusiasm hos övriga medarbetare eller i projektgruppen. Vi tror starkt på att innovativa och engagerade personer föder inspiration, vilket i slutändan kommer genera ett lyckat projekt.

  • Stress

Projekt tar tid, både innan de kan starta och under projektets gång. Oavsett omfattning på projektet kräver det planering och analysarbete. Det kräver också att beslut tas och att man sätter upp riktlinjer. När det här inte flyter på eller om projektet är otydligt skapas stress. Ta in kommunikatören som projektledare eller strategisk resurs för att få koll på läget och styra upp prioriteringar. Det kan underlätta för teamet och verksamheten och samtidigt läggs rätt resurs på rätt plats. Stressnivån i teamet och organisationen sjunker och ni får en kompetent resurs som tar hand om det övergripande ansvaret.

Kanske har ni egna kommunikatörer i organisationen – toppen! Fråga om de kan vara med i nästa projekt. Ta tillvara deras kunskap. Har de inte tid eller finns det inte på plats? Låt bli att slita ditt hår över dessa problem och hör av dig till oss på The Tribe Lounge. Vi kan ge din verksamhet det den behöver, en kommunikatör! Kontakta oss så berätta vi mer.

Missa du del 1 i vår bloggserie om vad en kommunikatör gör?
Var bara lugn – Läs vårt första inlägg här!