Förändringskommunikation

Förändringskommunikation – dags att lyfta blicken se över det!

Genom våra uppdrag har vi uppmärksammat just det vi ska ta upp idag, förändringskommunikation och kommunikatörens, låt oss kalla det höjda status. Inom kommunikationsvärlden pratar man om trenden att Kommunikatören kopplas allt närmare affärsutveckling, vilket vi också märkt av i våra uppdrag och förfrågningar. Kommunikatörens kompetens och funktion värdesätts alltmer i en tid då vi människor ständigt är uppkopplade och har många kanaler att verka i och navigera bland.

Förändringskommunikation handlar om att arbeta långsiktigt, planerat och med en tydlig strategi. Givetvis kopplat till varumärke och de mål som organisationen eller verksamheten strävar efter att nå. Tydliga budskap och samsyn i det som kommuniceras ställs på sin spets. Oavsett om det gäller intern- eller extern kommunikation.

Kommunikatören har en avgörande roll för att förändringar ska nå de uppsatta målen.  Att förstå målet, paketera och förmedla det såväl internt som externt. Att följa upp och agera med insatser om man ser att vägen blir krokig. Kommunikatören är den person som har hela spektrat i budskapen som kommunicera och styr resan – hit ska vi!

Har du märkt av detta på din arbetsplats eller i din roll?