COVID-19 – Så här påverkas Tribe

Extraordinära tider, extraordinära omständigheter, en orolig tid – ord som vi dagligen sett, läst och hört den senaste tiden i medier och i uttalanden från myndighetspersoner. COVID-19 har inte undgått någon och som kommunikatörer har vi stöttat våra kunder i både internkommunikation och marknadskommunikation.

The Tribe Lounge följer läget

Som bolag och team tar vi del av myndigheternas information, följer utvecklingen och de uppmananingar som ges till samtliga innevånare för att minska smittspridningen. Vi är källkritiska och väljer att hämta information från myndigheter. Vi har beredskap för om och när nya beslut från myndigheter kommer om exempelvis karantän, stängda skolor eller förskolor. Allt för att på ett så bra sätt som möjligt kunna stötta och avlasta våra kunder – nu och framåt.

Digitala möten – inget nytt för oss

Antalet digitala möten ökar såklart för alla som i jobbet ombeds att ställa om och möjliggöra för att arbeta hemifrån, ställa in resor och större sammankomster. Här på The Tribe Lounge arbetar vi med kunder både på andra orter och i andra länder, vilket innebär att vi alltid har haft majoriteten av våra möten per telefon, Microsoft Teams eller Skype.

Just nu har vi flera större projekt igång som kräver veckovisa möten med kunderna, ibland med många deltagare och det går bra om man är väl förberedd. Vi passar på att tipsa om vår Tribe-vän Elin Häggberg på Teknifik som ger sina 5 bästa tips för att du ska känna dig snyggare på videomötet. Och nej, precis som Elin säger handlar det inte om att vara ytlig utan att de som lyssnar på dig ska få en tydlig och bra bild där ditt budskap når fram.

Kommunikation är högst aktuellt och The Tribe Lounge fokuserar på att göra det vi är bra på – stötta våra befintliga kunder och välkomna nya i denna turbulenta tid.

 

Ta väl hand om er
Varma hälsningar från oss i Tribe